Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Gorilla Sports dan ook strikt nageleefd. 

 

Gorilla Sports zal de door jou verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Voor het uitvoeren van de bestelling is het Gorilla Sports toegestaan de gegevens van de koper te verstrekken aan derde partijen die in opdracht van Gorilla Sports zorg dragen voor de verpakking en verzending van de bestelling. Gorilla Sports garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens, behalve voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, verder niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.


Lees hier onze privacy policy voor meer informatie.