De niet-goed-geld-terug-garantie van Gorilla Sports garandeert jou dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de specificaties die in het aanbod zijn vermeld. Ben je desondanks van mening dat dit niet het geval is, dan betaalt Gorilla Sports - indien is voldaan aan de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden en de Retour Policy - na retourontvangst van het product het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen aan jou terug als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten, of Gorilla Sports draagt zorg voor een herstelzending. In geval van een defect, incompleet of beschadigd product, dien je altijd eerst per e-mail of via de klantenservice contactpagina contact op te nemen met de klantenservice en de nadere instructies op te volgen.

Gorilla Sports garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product. De garantietermijn van Gorilla Sports komt overeen met de fabrieksgarantietermijn en bedraagt (tenzij expliciet anders vermeld) twee jaar.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

a) onoplettendheid;

b) opzettelijke beschadiging; of

c) nagelaten verzorging.

De aanspraak op garantie vervalt eveneens, indien anderen dan Gorilla Sports, zonder toestemming van Gorilla Sports, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.