Gorilla Sports staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 69775559. Ons BTW-nummer is NL858007435B01. 

Ook hebben wij een Belgisch BTW nummer: BE 0699.788.682. Bestel je zakelijk en wil je BTW verleggen? De in rekening gebrachte 21% omzetbelasting is Belgische omzetbelasting dat door ons wordt opgegeven bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Brussel en betaald aan de dienst btw-ontvangsten Brussel. We kunnen daarom geen BTW verleggen.